Vitajte na našej stránke

 

7.7.2020

Justice and Memory - story about Eichmann and Argentina 

 

Every story has a beginning and an end. In relation to Eichmann one asks: Is there any justice? Where was the justice when no police, no government were looking for Eichmann? Why did God allow evil to grow? What is the responsibility of the individual, the Church and society? Who is co-responsible?

Why did it all have to happen? Why six million people, including 1.5 million children, had to die?

 

We have to remain silent. Each word is useless...

The Eichmann‟s story is a story not only about suffering and human indifference, but also about (our) justice and (our) memory.

 

more: 

http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/83/1_Editorial.pdf 

  

 

Spolupráca s FF UKF v Nitre 

 

OCENENIA FF UKF a nominácie:  

 

PROFESOR BERNARD GARAJ vo funkcii dekana A JEHO ÚČAST NA PODUJATIACH ORGANIZOVANÝCH riaditeľom CERI.SK Prof. Romanom Králikom (publikácie s ISBN University of Toronto):

 

 

 

Slávnost v Zlatých Moravciach za účasti dekana prof. Garaja, kde ocenil výsledky prof. Králika 

https://moravce.dnes24.sk/vzacna-navsteva-pri-nadnarodnom-diele-118145 

 

prof. Garaj na slávnosti v Žiline, 

http://www.ceri.sk/index.php/es/2011-12-29-12-21-52/publikacie/132-kierkegaard-as-challenge-to-the-contemporary-world-kierkegaard-ako-vyzva-k-sucasnemu-svetu-acta-kierkegaardiana-supplement-3 

 

prof. Garaj na slávnosti predstavenia knihy v Šali - spolupráca s University of Toronto

https://sala.dnes24.sk/vzacna-navsteva-v-mestskej-kniznici-99035 

 

Ocenenia: Cenu dekana (prof. Bernard Garaj) - v roku 2013 získal doc. Roman Králik 

 

                  ĎAKOVNÝ LIST za medzinárodnú spoluprácu od dekana Garaja obdržal - doc. Králik  

 

 

Na Cenu dekanky za publikačnú činnosť za rok 2018 bolo nominovaných hneď niekoľko kvalitných výstupov. Nominovaní boli PhDr. Monika Štrbová, PhD., PhDr. PaedDr. Denisa Selická, PhD., Mgr. Marcela Šarvajcová, PhD., doc. PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD., doc. RNDr. Daša Munková, PhD., PhDr. Pavol Šteiner, PhD., doc. Dr. Mirko Lampis, PhD., Mgr. Martina Taneski, PhD., Mgr. Miroslav Palárik, PhD., Mgr. Alena Mikulášová, PhD., doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., PhDr. Róbert Arpáš, PhD., prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD., doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD., prof. PaedDr. Roman Králik, Th.D., (8 záznamov v databázach) doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., Mgr. Katarína Gabašová, PhD. a prof. PhDr. Július Fuják, PhD.

 

 

 

Spolupráca s FF UKF - projekty:  (výber) 

 

 

rok 2018  - HODNOTENIE FF UKF  (informácie z roku 2020) 

2 najvyšší finančný prínos pre FF UKF Prof. Valčo,  viac než 30 000 euro, 

3 najvyšší finančný prínos pre FF UKF Prof. Králik,  viac než 25 000 euro  

4 najvyšší finančný prínos pre FF UKF Dr. Máhrik    viac než 20 000 euro 

  

Doctor Honoris Causa to Prof. Khan Uniersity of Toronto 2017 

návrh dekana FF UKF Bernarda Garaja za dlhorčnú spoluprácu prof. Khana s prof. Kralikom  (od roku 2007) 

https://www.ukf.sk/en/1478-doctor-honoris-causa-to-prof-khan-and-prof-helus  

 http://www.kierkegaard-institute.si/index.php/eventt/86-prof-khan-received-the-title-doctor-honoris-causa

chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/http://sites.utoronto.ca/kierkegaard/ahk-2017-drhc-bulletin-khan.pdf 

 

 

In 2007 Prof. Abrahim Habibulla Khan paid his first visit to Constantine the Philos- opher University in Nitra to present at the University’s first Kierkegaard conference. The invitation came through Prof. Roman Králik whom he got to know during his doc- toral studies. Their first contacts eventually initiate productive outcome for Kierkegaard Studies in Central Europe and establishing of the Central European Research Institute of S. Kierkegaard affiliated to Department of General and Applied Ethics at Faculty of Arts, Constantine the Philosopher Universi- ty in Nitra. In recognition of scientific, aca- demic and pedagogical qualities of Professor Abrahim Habibulla Khan, his contribution to Kierkegaard studies and to its widening and deepening in our academic and cultural milieu as well, Constantine the Philosopher University in Nitra is conferring on him an honorary degree of Doctor honoris causa. 

 Príklad spolupráce FF UKF s Uni of Toronto: (okrem 17 kníh s ISBN University of Toronto): 

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Jednotlivec a jeho miesto v spoločnosti z pohľadu liberalizmu a komunitarizmu / AUTHOR:  JARMILA JUROVA: ; recenzent: Kennet Bryer, Francesc Torralba Rosellò, 2014.In: Persona y Sociedad.  EDITOR:  KRALIK ROMAN  et al.  Toronto : University of Toronto, 2014. - ISBN 978-0-9878168-6-3, P. 560-576 [1, 09 AH].


[Jurová Jarmila (100%)]

 

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE - aktivity prof. Králika 

Kierkegaard and Great Philosophers / Roman Králik, JARMILA JUROVA . - Mexico City : Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos, 2007. - 284 p. - ISBN 978-9709-575-30-9. [Králik Roman - Jurová Jarmila]

Kierkegaard and Christianity : acta Kierkegaardiana. vol 3 / Roman Králik a kol. - Toronto : University of Toronto, 2008. - 240 p. - ISBN 978-0-9809365-0-6.

Kierkegaard as a Philosopher of Love - Kierkegaard ako filozof lásky : Acta Kierkegaardiana: Supplement vol. 3 / Roman Králik et al. - Toronto : University of Toronto, 2012. - 298 p. - ISBN 978-0-9809365-8-2. 

Kierkegaard as Challenge to the Contemporary World - Kierkegaard ako výzva k súčasnému svetu : Acta Kierkegaardiana - Supplement 2 / Roman Králik et al. - Toronto : Toronto University, 2011. - 307 p. - ISBN 978-0-9809365-5-1.

[Králik Roman (29%) - Khan Abrahim H. (14%) - Máhrik Tibor (14%) - Turnbull Jamie (14%) - Török Ľuboš (1%) - Kyčina Matúš (14%) -
MARKOVA Dagmar(14%)]

 

 

 

 

h - index 

Roman Kralik h index 14,    (5 najvyšší na UKF) 

((NAJZAUJIMAVEJŠIE  OHLASY  -

(dekanka FF UKF):

Jurová, J. : Ethical aspects of toleration from liberal perspective. 2016. European Journal of Science and Theology 12(1), pp. 139-145 

Jurová, J.: On Etzioni’s concept of a responsive community. European Journal of Science and Theology 12(3), pp. 71-80

Jurová, J. Do the virtual communities match the real ones? (communitarian perspective). Communications - Scientific Letters of the University of Zilina 19(1), pp. 14-18

Riaditeľ: Centrum digitálnych humanitných vied FF UKF: 

Debnár, M.: Michel Foucault on transgression and the thought of outside. 2017. European Journal of Science and Theology 13(1), pp. 59-67 

Debnár, M. The disappearance of the author and meaning making | [Miznutie autora a utváranie významu]. 2016 World Literature Studies 8(3), pp. 115-124

 

 

 

Michal Valčo  h index 12,  

(citovaný napr.):

Jurová, J. Do the virtual communities match the real ones? (communitarian perspective). Communications - Scientific Letters of the University of Zilina 19(1), pp. 14-18

Jurová, J. : Ethical aspects of toleration from liberal perspective. 2016. European Journal of Science and Theology 12(1), pp. 139-145 

 

Tibor Máhrik h index 6, 

 

29.5.2020 

https://www.ukf.sk/en/public-relations/news/events/3982-representatives-of-ukf-at-forum-on-teacher-education 

 

greetings:  April 2020 

www.ejst.tuiasi.ro/Files/81/1_Editorial.pdf 

 

greetings: December 2019 

www.ejst.tuiasi.ro/Files/78/1_Editorial.pdf

 

our cooperation 

https://www.ukf.sk/en/public-relations/news/events/3895-international-cooperation-helps-to-make-high-quality-research

 

RAKOVINA:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pNAMi7Ha_lw&list=PLryOXcEUHLnhRfHi7KaA1yNPLhOlrBCuY&index=8

 

 

  GÉNIOVÉ .... 

"Géniové jsou jako bouře;

jdou proti větru,

děsí liidi

a čistí vzduch.

 

Přítomnost vynalezla  různé hromosvody. 

A podařilo se.

Ovšem že se podařilo;

podařilo se učinit příští bouří tím vážnější."  

 

Soren  KIERKEGAARD 

 

Not driven like slaves at the master’s command, forced to die at the stranger’s behest,

We dream of the time when our people and land, by freedom and peace will be blessed. 

for those others 

https://www.youtube.com/watch?v=1u5Z0GZ1WsE 

  

Myšlienky dánskeho filozofa Sørena Kierkegaarda (1813-55) inšpirujú v posledných dekádach vedcov a bádateľov nielen v oblasti filozofie a etiky, ale aj teológie, sociológie, psychológie a iných vedných disciplín. Dôvod je jednoduchý – Kierkegaard v čase Zlatého veku Dánska poctivo riešil otázku miesta jednotlivca v spoločnosti a kriticky analyzoval trendy svojej doby, pričom sa pokúšal o prognostické úvahy.

 

Súčasná doba nielen v geopriestore krajín V4 a v EU ale na celom svete prináša výzvy, pri riešení ktorých je dôležitý interdisciplinárny dialóg. Nitra vo svojej dávnej histórii zohrala významnú úlohu v svetonázorovej orientácii celej Európy ale aj v dialógu medzi mienkotvornými entitami vtedajšieho západného a východného sveta. Náš pilotný projekt, Acta Kierkegaardiana založili Roman Králik, Peter Šajda a Abrahim Khan v Bratislave 11. septembra 2008. Od tohto okamihu začal fungovať prvý tím editorov: Roman Králik, Peter Šajda, Abrahim Khan a Jamie Turnbull. Neskoršie bol do tímu prizvaný aj Andrew Burgess, čo umožnilo vytvoriť väčšiu medzinárodnú spoluprácu.

 

Je našou túžbou, aby sme činnosťou tohto ústavu nielen vytvorili pozitívne hodnoty, ktoré pomôžu všetkým vám v nachádzaní odpovedí na otázky, ktorým čelíte, ale aj otvárali priestor, do ktorého budete radi prichádzať a prispievať svojimi poznatkami a inšpiráciami.

 

 

 

 

Dra. MARIA JOSÉ BINETTI (UBA, ARGENTINA)

Libertad y valores en la Histora de la Filosofía

Buy a book:

Kierkegaard and Classical Greek Thought