stiahni PDF súbory - zasielanie príspevkov - plagát konferencie - prihláška - program konferencie -

 

Počas celého programu konferencie bude zabezpečené občerstvenie formou studených a teplých nealkoholických nápojov a čajového pečiva.

  • Abstrakt príspevku v rozsahu 200-300 slov, kľúčové slová – 7, prosíme zaslať v slovenskom a anglickom jazyku.
  • Zaradenie príspevku do konkrétnej sekcie bude realizované po prihlásení všetkých záujemcov o aktívnu účasť na konferencii a po spracovaní abstraktov.
  • Organizátori si vyhradzujú právo nezaradiť do programu konferencie tie príspevky, ktoré spadajú mimo rámec konferencie alebo nespĺňajú požadované kritériá uvedené vo všeobecných pokynoch pre prispievateľov, a zároveň právo zaradenia príspevkov do sekcií.
  • Konferenčný poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom podľa inštrukcií uvedených v Organizačných pokynoch.    

Konferenčný poplatok:*  40,- Eur

(bude zaplatený priamo na mieste - pri registrácií)

 

 

Dra. MARIA JOSÉ BINETTI (UBA, ARGENTINA)

Libertad y valores en la Histora de la Filosofía

Buy a book:

Kierkegaard and Classical Greek Thought